Informatie binnen handbereik

 

Op deze pagina vindt u diverse verslagen. Met deze documenten legt Orion College Drostenburg publieke verantwoording af aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere stakeholders.

Heldere en open toegankelijke downloadbestanden zijn daartoe essentieel.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij nodigen u uit dit te doen via orioncollegedrostenburg@orion.nl.