Zeer moeilijk lerende leerlingen, met een meervoudige beperking (20WV-00)

Orion College Drostenburg biedt onderwijs en zorg aan zeer moeilijk lerende leerlingen, met een meervoudige beperking. De leerlingen die onderwijs volgen op de zml-mb afdeling van Drostenburg, op basis van medische problematiek, kunnen worden ingedeeld in twee groepen: leerlingen die verpleegkundige zorg nodig hebben en leerlingen die een revalidatie-indicatie hebben. Er is een grote diversiteit aan medische diagnoses.

Langdurig zieke leerlingen

Orion College Drostenburg biedt onderwijs aan langdurig zieke leerlingen. Langdurig zieke leerlingen hebben vaak (specifieke) zorg en extra ondersteuning nodig, ook op school. Dit vraagt om onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Orion College Drostenburg biedt -onder meer in samenwerking met Cordaan- speciale voorzieningen, die ervoor zorgen dat langdurig zieke leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs kunnen volgen en de juiste ondersteuning krijgen. Op Orion College Drostenburg is altijd kinderverpleegkundige zorg vanuit Cordaan aanwezig. Om gebruik te kunnen maken van deze verpleegkundige zorg vanuit Cordaan is een zorgovereenkomst tussen het individuele gezin (van de individuele leerling) en Cordaan noodzakelijk. Ook biedt Cordaan bij ons op school zorg bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL zorg). Ook hiervoor geldt dat een zorgovereenkomst tussen het individuele gezin en Cordaan noodzakelijk is. 

Leerlingen met een lichamelijke beperking

Daarnaast biedt Orion college Drostenburg onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking. Lichamelijk beperkte leerlingen hebben veelal een belemmering in hun motorische vaardigheden. Daarnaast is er vaak sprake van een wisselend energieniveau. Dit kan vragen om aanpassingen aan bijvoorbeeld het meubulair, lesmateriaal of het rooster. Door dergelijke aanpassingen worden de belemmeringen voor het onderwijs zoveel mogelijk weggenomen. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen met een lichamelijke beperking werkt Orion College Drostenburg intensief samen met Reade. Dit betekent dat leerlingen die daarvoor in aanmerking komen op school therapie vanuit Reade kunnen ontvangen. Om gebruik te kunnen maken van therapie vanuit Reade is een overeenkomst tussen het individuele gezin (van de individuele leerling) en Reade noodzakelijk.

Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen

Ook biedt Orion College Drostenburg onderwijs aan leerlingen met internaliserende gedragsproblemen. Deze problemen zijn naar binnen gericht en leiden tot innerlijke onrust bij leerlingen. Bij internaliserende gedrgasproblemen kan gedacht worden aan autisme spectrum stoornissen, sociale teruggetrokkenheid, angst, dwang, depressie en psychosomatische klachten. Om voor alle leerlingen op Orion College Drostenburg een veilig leeromgeving te kunnen garanderen is het belangrijk dat er geen sprake is van externaliserende gedragsproblematiek.